Image

DRVENA STOLARIJA

Drvo je prirodni materijal koji se dobiva od drvenastih biljaka, uglavnom od debla stabala, iako se za neke primjene koriste i drvo grana.

Drvo je nehomogen, anizotropan, porozan, vlaknast i higroskopan materijal sastavljen od celuloze, Lignina, drvnih polioza i popratnih tvari (smole, minerali, i dr.),
što je vrlo važan èimbenik zbog mikroklime prostora u kojem boravimo.

Drvo je plemenit, topao materijal s vrlo širokim moguænostima konstruktivnog oblikovanja. Napretkom tehnologije korištenja drva, pronalaskom naèina i sredstava za zaštitu drva, novim metodama spajanja
i prerade drva, ono i dalje predstavlja materijal osobite vrijednosti i podobnosti za razlièite naèine izvedbe.

Drvo stvara zdrav okoliš jer svojim disanjem uravnotežava vlagu u Vašem stambenom prostoru.

IZRADA DRVENIH VRATA

Drvena vrata oplemenjuju arhitekturne linije graðevine, važan su detalj svakog objekta, obiteljske kuæe kao i drugih stambenih objekata.

Ulazna vrata klasiènog izgleda i jednostavnih linija donose toplinu u vaš dom te vam pružaju sigurnost i odliènu zvuènu i toplinsku izolaciju.

Imamo u ponudi ulazna, balkonska, sobna vrata od punog drveta ili furniranih krila s staklom ili bez njega, pregradne drveno-staklene stijene, vrata od drveta s ukladama, vrata za vinske podrume od masivnog
hrasta ili jasena, moguænosti kombiniranja raznih širina štokova sa ili bez uklada i raznih varijanti završnih opšavnih lajsni.
Image
Image

IZRADA DRVENIH PROZORA

Drveni prozori su jako važan faktor u Vašem domu. Pružaju dobru toplinsku izolaciju, omoguæuju zdravu izmjenu zraka unutar prostora te podižu sam izgled prostora.

Drvo diše i upija višak vlage, pozitivno djeluje na zdravlje, štedi energiju i stvara ugodnu atmosferu u vašem domu.

Izraðujemo dvostruke , dvokrilne prozore, sa obiènim ili izo staklom, stilske prozore, luène prozore ili prozore nepravilnih oblika. Sve varijante prozora od punog drveta.

IZRADA DRVENIH GAZIŠTA

Drvene stepenice, bez obzira na vrstu drva, prostoru uvijek daju izvornu toplinu i ljepotu koju primjerice ne mogu dati suvremeni materijali poput stakla ili metala.

U ponudi imamo drvena gazišta za stepeništa od hrasta ili jasena s podstepenkama ili na željeznu konstrukciju., drvene rukohvate i ograde za stepeništa.
Image
Image

IZRADA DRVENIH KREVETA

Izraðujemo braène i obiène krevete od punog drveta, s raznim varijantama izrade stranica kreveta.

RADOVI NA KULTURNIM DOBRIMA

Posjedujemo licencu Ministarstva kulture RH za obavljanje stolarskih radova na nepokretnim kulturnim dobrima. Licenca je rezultat dugogodišnjeg iskustva i rada u stolariji i izradi stilske drvene stolarije.
Image

Kontaktirajte nas

Please make sure that, re-captcha pluging is enabled